VMBO On Stage in ‘coronatijd’
24 nov. 2020

VMBO On Stage in ‘coronatijd’…. het zal u niet verbazen dat het niet zo’n handige tijd is voor een project wat doorgaans afgesloten wordt met een ‘Beroepenfeest’ op een grote locatie voor en met duizenden jongeren en ondernemers… We zijn na de zomervakantie gestart met de gebruikelijke werkwijze in de regio’s.

Het zijn bijzondere tijden waarin we ons bevinden. Het coronavirus brengt nog steeds veel onzekerheid met zich mee en het perspectief is voor veel van ons vaak nog onzeker. We merken in deze tijden hoe belangrijk het is om perspectief te hebben. Daarom hebben we in de afgelopen maanden gewerkt aan een aantal goede noodscenario’s en we kunnen daarmee een ‘noodbrug’ slaan naar een volgend, hopelijk coronavrij, jaar. Wij hebben Digimatch ontwikkeld als matchingsinstrument ter vervanging voor het Beroepenfeest. Hoewel er niets gaat boven de persoonlijke ontmoetingen op het échte Beroepenfeest, hebben we hiermee een ‘second best’, maar gelijkwaardig digitaal alternatief in huis. Steeds zal worden gekeken naar de dan geldende overheidsmaatregelen en worden activiteiten indien nodig coronaproof uitgevoerd. Alle voorbereidingen voor de jongeren en de beroepsbeoefenaren kunnen dus plaatsvinden.

Wij zijn erg blij met de support van onze landelijke co-financiers Fonds 21, VSBfonds en onze branchepartners. Ook de betrokkenheid van bedrijven, organisaties en instellingen is groot. Zij zien het belang van (juist nu) hun bijdrage aan toekomstperspectief en toekomstdromen voor jongeren: “Linksom of rechtsom, wij doen mee! We zien straks wel op welke manier dat kan.” Nog niet eerder hadden wij, in dit tijdvak, al zoveel aanmeldingen mogen ontvangen.

En last but not least, On Stage projectleiders gaan onverminderd enthousiast en gemotiveerder dan ooit door met de werving van beroepsbeoefenaren en met de organisatie achter de schermen. Er wordt gewerkt met een tweesporenbeleid waardoor we snel kunnen schakelen van ‘het oude normaal naar het nieuwe abnormaal’. De voortgang, bereik en impact van VMBO On Stage worden hiermee zoveel mogelijk gewaarborgd. Dit alles geeft veel vertrouwen en biedt al deze jongeren toekomstperspectief. Wij gaan door, en gaan ervoor!

VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: