VMBO On Stage zitting in Alternatieven-kabinet van Stichting Beroepseer
12 jan. 2018

Stichting Beroepseer heeft het initiatief genomen voor de oprichting van het Alternatieven-kabinet. De oprichtingsvergadering van het kabinet vond plaats op 10 januari 2018. Het Alternatieven-kabinet, onder leiding van Jos de Blok, bestaat uit professionals uit diverse beroepsgroepen die hun eigen kennis, ethiek en ervaring en die van andere professionals inzetten om tot duurzame alternatieven te komen.

Het kabinet wil alternatieven laten zien voor oude vormen van werken, denken en organiseren, gericht op systemen en eigenbelang, waarbij de menselijke maat uit het oog verloren is. Het Alternatieven-kabinet wil, in een tijd van politieke en maatschappelijke verdeeldheid, goede initiatieven en ontwikkelingen die er al zijn een platform geven, laten zien hoe het anders, beter en duurzamer kan. De titel van het kabinet verwijst naar de inhoud van het boek Het alternatief. Weg met de afrekencultuur in het onderwijs! (2013) en het boek Het alternatief voor de zorg. Humaniteit boven bureaucratie (2015), waar de kabinetsleden Jos de Blok en Jelmer Evers een actieve bijdrage aan hebben geleverd.

Het Alternatieven-kabinet staat voor:

 • Duurzame oplossingen in plaats van symptoombestrijding
 • Kleinschaligheid in plaats van grootschaligheid
 • Humaniteit boven bureaucratie
 • Betrokkenheid in plaats van verdeeldheid
 • Vertrouwen in plaats van afrekenen
 • Verenigd in plaats van verkokerd
 • Flip the system: bottom up in plaats van top down
 • Vakmanschap: wie het weet mag het zeggen
 • Een inclusieve samenleving zonder uitsluiting
 • De kabinetsleden zijn professionals die met een grote staat van dienst en vanuit hun vakmanschap een scherp oog hebben voor wat er maatschappelijk speelt en wat er wel en niet werkt in de dagelijkse praktijk. Vanuit een brede betrokkenheid en morele verantwoordelijk zullen zij vrijmoedig spreken over allerlei maatschappelijke thema’s. Ze functioneren graag als vertolker van maatschappelijke zorgen, betrokkenheid, inventiviteit.


Samenstelling kabinet:

 •  Jos de Blok Oprichter en directeur van Buurtzorg
 •  Jelmer Evers Leraar en onderwijsactivist
 •  Alan Ralston Psychiater bij Dijk en Duin en Castricum, onderdeel van Parnassia 
 •  Toosje Valkenburg Huisarts en lid van het comité ’Het roer moet om’
 •  Corine Korrel Oprichtster Beroepenfeesten VMBO on Stage
 •  Hans Wilmink Was werkzaam op Ministerie van BZK, nu betrokken bij activiteiten Beroepseer 
 • Tim Robbe Aanbestedingsjurist en advocaat bij Dekens Tophoff Advocaten


Contact Stichting Beroepseer:
mail: Thijs Jansen | Telefoon: 06-45510971
mail Maurits Hoenders | Telefoon 06-19405356 

VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: